Studier i læreruddannelse og profession

29.6.21: Max Ipsen og Rasmus Iversen, der begge deltager i Universitetsskolen, skriver i det nyeste nummer af tidsskriftet Studier i læreruddannelse og profession, ”Hvordan bliver man til som lærer – i læreruddannelse og skole” om, hvordan undersøgelsesfællesskaber (med deltagelse af både skole og læreruddannelse) kan styrke udviklingen af lærerens dømmekraft. Læs mere her.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close