unitovholder

Jennifers bacheloropgave er indstillet til Årets bacheloropgave

Jennifers bacheloropgave er indstillet til Årets bacheloropgave

”Oplevelseskompetence og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk perspektiv – et bud på en postkritisk litteraturpædagogik” er titlen på Universitetsskolestuderende Jennifer Webers bacheloropgave. Opgaven er udviklet inden for Universitetsskolen på Vonsild skole. Jennifer har været optaget af at understøtte elevernes læseoplevelse og fortolkningskompetence i litteraturundervisningen ved brug af æstetiske læreprocesser, som Jennifer har udviklet For uddybning henvises […]

Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen

Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen

Den 19. august 2021 forsvarede Eva Dam Christensen sin ph.d.-afhandling ”Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen”. I afhandlingen undersøger Eva,hvordan eleverne samtaler i gruppearbejde, når de skal være kritisk undersøgende i forhold til læsning af kontroversielle hjemmesider. De undervisningsforløb, som Eva har afprøvet, er bl.a. udviklet i samarbejde med lærere og studerende i […]

Modtagelse af Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission

Modtagelse af Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission

2.7.21: Jennifer Weber, der gennem de sidste to år har deltaget i Universitetsskolen Classic på Vonsild skole, modtager Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission. Legatet gives til en flittig og dygtig dimittend.

Studier i læreruddannelse og profession

Studier i læreruddannelse og profession

29.6.21: Max Ipsen og Rasmus Iversen, der begge deltager i Universitetsskolen, skriver i det nyeste nummer af tidsskriftet Studier i læreruddannelse og profession, ”Hvordan bliver man til som lærer – i læreruddannelse og skole” om, hvordan undersøgelsesfællesskaber (med deltagelse af både skole og læreruddannelse) kan styrke udviklingen af lærerens dømmekraft. Læs mere her.