DA6 sem 8

33 33 people viewed this event.

8. fagdidaktiske seminar (dansk). DA6: Kliplev, Varnæs, Felsted og Hellevad

To register for this event email your details to ahol@ucsyd.dk

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Tid

02-06-2022 kl. 13:30 til
02-06-2022 kl. 16:00
 

Kategori

Del