Forskningsprojekter

"Styrkelse af folkeskoleelevers modelleringskompetencer gennem et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik".
Ph.d.-projekt, lektor Claus Auning, UC SYD.

"Undervisning i mundtlighed i folkeskolen: Den undersøgende samtale som lærings- og refleksionsredskab".
Ph.d.-projekt, lektor Eva Dam Christensen, UC SYD.

Internationale projekter

UC SYD er partner i et internationalt forskningsnetværk om forskning i
læreruddannelseskvalitet: "Teacher Education – quality, integration and
learning, TEQUILA". I netværket indgår et forskningsprojekt om University
Schools, "PROTEUS Professional teacher education through university
schools".

Projektet forløber i et samarbejde mellem Norges tekniske- og
naturvidenskabelige universitet NTNU, Europa Universität Flensburg
(Tyskland), Pädagogische Universität Weingarten (Tyskland) og Linköpings
Universitet (Sverige).