Medarbejderseminar på læreruddannelsen

Medarbejderseminar for læreruddannelserne om universitetsskolen.
Kick-off på en metalogproces, der skal drives af medarbejdere og ledelse henover efteråret 2020. Vi skal sammen komme tættere på, hvordan vi indretter en læreruddannelse, der er på sporet af praksis – og har studerende, læreruddannere, lærere og forskere, der arbejder undersøgende og eksperimenterende på et stærkt vidensgrundlag, som omdrejningspunkt.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close