Teori i idrætsundervisningen

I Universitetsskolen er artiklen ‘Teori i idrætsundervisningen – integreret eller adskilt fra bevægelsen’ netop blevet udgivet i tidsskriftet MOVE. Artiklen bygger på forløbelige resultater af samarbejder mellem lærere fra Universitetsskolerne Vonsild og Lyreskov, lærerstuderende, læreruddannere og forskere på UC SYD og omhandler en undersøgelse af hvordan teori og fagsprog kan integreres i den praktiske idrætsundervisning.
Du kan læse hele artiklen her.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close