FAQ

Hvilke spørgsmål har du brug for svar på?

Spørgsmål 1: Hvorfor skal vi lave Universitetsskole?
Aabenraa Kommune laver Universitetsskole, fordi vi ønsker at sætte en skoleudvikling i gang på skolerne i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune arbejder sammen med UC SYD om opgaven, der er støttet af A.P. Møller fonden med op til 9,4 mio. kr. i perioden 2020 til 2024.

Skoleudviklingen skal bidrage til, at eleverne på sigt bliver mere nysgerrige, og at de kommer til at opleve en mere undersøgende og eksperimenterende undervisning. Dette er et led i at realisere Aabenraa Kommunes strategi ”IT og digitalisering i Folkeskolen”, som Byrådet godkendte den 27. juni 2018, og støttede med 15,1 mio. kr. Heraf går de 7 mio. kr. til kompetenceudvikling i Universitetsskolen i perioden 2020 til 2024.

Ambitionen i strategien ”IT og digitalisering i Folkeskolen” er at eleverne bliver rustet med fremtidens kompetencer, så de bliver mere kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative. Se strategien på her.


Spørgsmål 2: Hvornår skal jeg aflevere min diplomopgave i Undersøgelse af pædagogisk praksis?
Hvis du er lærere eller vejleder på et hold i foråret 2021, så skal du aflevere din opgave d.11.juni 2021 kl. 10:00 på Wiseflow. Du vil få tilsendt et link til Wiseflow i god tid inden afleveringsfristen.


Spørgsmål 3: Hvorfor blev opgaveafleveringen i foråret 2021 udskudt fra marts til 11.juni 2021?
Grundet hensynstagen omstændighederne omkring COVID 19.


Spørgsmål 4: Får jeg en karakter for min diplomopgave i Undersøgelse af pædagogisk praksis?
Ja. Diplomopgaven i Undersøgelse af pædagogisk praksis er en skriftlig aflevering med individuel bedømmelse ud fra 7-trinsskalaen. Opgaven vurderes af en bedømmer og censor fra UC SYD. Du får tilbagemelding på opgaven med en karakter i din e-boks.

Opgaverne fra holdene fra foråret 2021 forventes at være færdig bedømt medio juli 2021.


Spørgsmål 5: Kan jeg blive fyret, hvis ikke jeg består min diplomopgave i Undersøgelse af pædagogisk praksis?
Nej.


Du har mulighed for at sende relevante spørgsmål til FAQ på Universitetsskolen@ucsyd.dk.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close