Øvrige materialer

Her kan du hente materialer udviklet i Universitetsskolen og søge andet inspiration til udvikling af en undersøgende og eksperimenterende undervisning.


Materialer udviklet i Universitetsskolen


Inspirationsmaterialer

Webdok – Meget mere mundtlighed
I september 2020 udgav National videnscenter for læsning en webdok – Meget mere mundtlighed, som et resultat af arbejdet med udvikling af mundtlighedsdidaktik i Universitetsskolen. På webdokken findes film og andet inspirationsmateriale blandt andet mundtlighedstrekanten til arbejde med mundtlighed i skolen.
Klik her for at gå til webdok – Meget mere mundtlighed og læs mere på National videnscenter for læsning hjemmeside.

KiDM – Kvalitet i dansk og matematik
Projektet beskæftiger sig med at skabe kvalitet i dansk og matematikundervisningen i skolen gennem udvikling og afprøvning af nye didaktiske greb. Didaktikkens omdrejningspunkt er læremidler med en undersøgende tilgang, der blandt andet kan fremme dialog i undervisningen.
Projektperiode: 2016 – 2019
Se mere på læremiddel.dk og læs hele rapporten her.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close