Aktuelt

I tilknytning til Universitetsskolen foregår en række forskellige aktiviteter, som kan have mere almen interesse. Flere af dem er du velkommen til at deltage i.

Du kan læse mere om aktuelle aktiviteter her:

A. P. Møller Fonden donerer 9,4 millioner til folkeskolen i Aabenraa Kommune
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal giver 9,4 millioner til Aabenraa Kommunes initiativ ”Universitetsskolen – Dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv”.
Universitetsskolen tager fat på et nyt skoleår
Universitetsskolen har indledt sit fjerde skoleår med et kickoff på UC SYD i Kolding. Der var forskere fra UC SYD, læreruddannere fra UC SYDs læreruddannelse og der var lærere fra skolerne, der er de lærerstuderendes sparringspartnere i de undersøgelser, der er foregået i klasserne. Og dermed var de aktører, hvis samarbejde udgør grundideen med universitetsskolen, […]
Konference: Empirisk dannelsesforskning 2019
Hvilken forskning har læreruddannelsen og folkeskolen brug for? Se fem af konferencens foredragsholdere komme med deres bud. Den 21.-22. marts satte den tredje konference om empirisk dannelsesforskning – som de to foregående – fokus på den teoretisk og empirisk orienterede dannelsesforskning for at se på dens muligheder og perspektiver. På hvilken måde kan almenpædagogikken bidrage […]
Kickoff: Nyt projekt skal sikre sammenhæng mellem forskning og skolers behov
EU har givet en millionbevilling til et internationalt forskningsprojekt, der skal skabe bedre sammenhæng mellem forskning, læreruddannelse og folkeskolen. Det vil føre til nye forskningsstrategier og i sidste ende skabe bedre undervisning for folkeskoleeleverne. Projektet bygger oven på projektet Universitetsskolen. Ambitionerne er høje hos deltagerne i det nye forskningsprojekt, RECITE, som EU støtter med 2,2 […]
Stine fik sit drømmejob i Vonsild
Stine Grønbæk er med i Universitetsskolen, og det har givet pote. Vonsild Skole har netop valgt at ansætte hende, selv om hun stadig mangler sin bacheloropgave. -Jeg har altid godt kunnet lide Vonsild Skole, for det er med på, hvad der rører sig, siger Stine Grønbæk. Og skoleleder Peter Nordby vedgår gerne, at Universitetsskoleprojektet også […]
Fremlæggelse på Lyreskovskolen
Klokken er 8. 15 og mødelokalet på Lyreskov Skolen summer. De lærerstuderende, der skal holde oplæg har for længst indfundet sig og gjort deres PP’er klar til fremvisning. Jon, skoleleder på skolen ønsker hver enkelt godmorgen og velkommen til skolen, mens et par af skolens lærere sørger for, at det veldækkede morgenbord hele tiden er […]
Bedre modelleringskompetencer i folkeskolen
Lektor Claus Auning fra UC SYD har netop taget hul på arbejdet med en ph.d.-afhandling om folkeskoleelevers modelleringskompetencer. Afhandlingens fokus er tværfagligt og ligger i naturfag og matematik. Initiativet med en fælles prøve i naturfag skaber udfordringer for naturfagslærere, da de skal udvikle en undervisning, hvor eleverne får mulighed for at udvikle og opnå fællesfaglige […]