Kategori: Aktuelt

Universitetsskolen blandt andre universitetsskoler

Universitetsskolen blandt andre universitetsskoler

Den 8. og 9. september 2022 mødtes lærere, læreruddannere, forskere og ledere i Bielefeld for at diskutere og inspirere hinanden om arbejdet med at bedrive Universitetsskole. Universitetsskole gøres på mange forskellige måder i forskellige lande, men fælles for dem alle er, at de stræber efter at forbinde forskning, uddannelse og undervisning i skolen – til […]

Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen

Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen

Den 19. august 2021 forsvarede Eva Dam Christensen sin ph.d.-afhandling ”Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen”. I afhandlingen undersøger Eva,hvordan eleverne samtaler i gruppearbejde, når de skal være kritisk undersøgende i forhold til læsning af kontroversielle hjemmesider. De undervisningsforløb, som Eva har afprøvet, er bl.a. udviklet i samarbejde med lærere og studerende i […]

Modtagelse af Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission

Modtagelse af Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission

2.7.21: Jennifer Weber, der gennem de sidste to år har deltaget i Universitetsskolen Classic på Vonsild skole, modtager Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission. Legatet gives til en flittig og dygtig dimittend.

Studier i læreruddannelse og profession

Studier i læreruddannelse og profession

29.6.21: Max Ipsen og Rasmus Iversen, der begge deltager i Universitetsskolen, skriver i det nyeste nummer af tidsskriftet Studier i læreruddannelse og profession, ”Hvordan bliver man til som lærer – i læreruddannelse og skole” om, hvordan undersøgelsesfællesskaber (med deltagelse af både skole og læreruddannelse) kan styrke udviklingen af lærerens dømmekraft. Læs mere her.

Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere

Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere

Tirsdag den 16/3-21 forsvarer Claus Auning, UC SYD, sin ph.d. afhandling “Model-based inquiry in school science and mathematics: What knowledge and skills are required for teachers?” Afhandlingen handler om modellering i undersøgende naturfagsundervisning. Claus har samarbejdet tæt med lærere, elever og studerende på Universitetsskolerne om afprøvninger og forsøg.   Alle er velkomne til at lytte med:  […]

Teori i idrætsundervisningen

I Universitetsskolen er artiklen ‘Teori i idrætsundervisningen – integreret eller adskilt fra bevægelsen’ netop blevet udgivet i tidsskriftet MOVE. Artiklen bygger på forløbelige resultater af samarbejder mellem lærere fra Universitetsskolerne Vonsild og Lyreskov, lærerstuderende, læreruddannere og forskere på UC SYD og omhandler en undersøgelse af hvordan teori og fagsprog kan integreres i den praktiske idrætsundervisning. […]

Det lange seje træk

I Universitetsskolen Aabenraa er UC SYD og Aabenraa kommune i gang med at udvikle dannende, undersøgende og eksperimenterende undervisning. Universitetsskolen Aabenraa støttes af A.P. Møller Fonden med 9,4 millioner kroner over en projektperiode på 4 år fra 2020-2024. Der er altså tale om ‘Det lange seje træk’ for skoleudviklingsarbejdet i Universitetsskolen Aabenraa.Udviklingsarbejdet af undervisningen er […]

Webinar Universitetsskolen

Tirsdag 17. november 2020 afviklede Center for grundskoleforskning – CfG og UC SYD webinar om Universitetsskolen. På webinaret præsenterede Alexander von Oettingen, prorektor og Dorthe Carlsen, projektleder grundelementerne i Universitetsskolen og måden hvorpå, Universitetsskolen binder forskning, skoleudvikling og læreruddannelse sammen i vekselvirkning mellem empiri, teori og praksis. Du kan se powerpoint og høre webinaret her.