Bachelorprojekter

De lærerstuderende i Universitetsskolen afslutter deres uddannelse med at skrive bachelorprojekt i tilknytning til den universitetsskole, som de har haft samarbejde med gennem læreruddannelsen.


Tekst og matematik slås i problemregning – Tine Laurberg Thisgaard, bachelorprojekt 2017
Bachelorprojektet tager afsæt i et kvalitativt casestudie på Lyreskovskolen. Bachelorprojektet omhandler ‘En undersøgelse af de tekstsproglige udfordringer, tosprogede elever møder i arbejde
med problemregning i folkeskolens afgangsprøve.’ Projektets væsentligste resultater peger på at læseforståelsesvanskeligheder bl.a. kan føres tilbage til elevens viden om egen forståelse og viden om tekster, hvor der i et handleperspektiv fx kan arbejdes med forskellige læsestrategier og viden om genren problemsregningslæsning.
Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du tilgå bachelorprojektet her.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close