I Universitetsskolen forskes der både nationalt og internationalt. Nedenfor kan du læse et udsnit af internationale projekter og samarbejder i Universitetsskolen.


Internationale projekter

RECITE
RECITE er et internationalt forskningsprojekt med sigte på at skabe bedre sammenhæng mellem forskning, læreruddannelse og skoleudvikling. I projektet indgår projektdeltagere fra følgende Norge, Tyskland, Italien, Sverige, Finland og Danmark (UC SYD og Vonsild skole). Projektet er støttet af EU med 2,2 millioner kroner.
Projektperiode: 2019-2021
Du kan læse en artikel om RECITE og gå til projektets hjemmeside her.

PROTEUS: Professional Teacher Education Through University Schools - projektet er afsluttet.
Formålet med projektet var at udveksle ideer og erfaringer med at etablere universitetsskoler i Tyskland, Norge, Sverige, Rusland, Skotland og Danmark. Fokus var at nytænke teori og praksis i læreruddannelser i Europa (og Rusland) gennem etablering af universitetsskolesamarbejder (samarbejdsaftaler, kontrakter og modeller) med kommuner og skoler i de involverede lande. Du kan læse mere om Proteus her.
Projektperiode: Erasmusprojekt fra 2014-2017.


Internationale samarbejder

NTNU
NTNU står for Norges teknisk-naturvidenskapelige universitet, der driver et tilsvarende universitetsskole-projekt i Trondheim.
Læs om NTNU's universitetsskoler.

Pädagogische Hochschule Weingarten
Pädagogische Hochschule Weingarten tilbyder bl.a. lærerstuderende den innovative praktikform "Studierende machen Schule".

TEQUILA
TEQUILA er et internationalt uddannelses- og forskningsnetværk for læreruddannelsesinstitutioner og står for Teacher Education: Quality through Integrating Research and Learning. Netværket fungerer som paraply for en række internationale projekter, hvor vi i fællesskab udvikler viden og afprøver viden på tværs af særligt europæiske lande. Lokale skoler og kommuner er vigtige aktører i disse projekter.