Hvad er Universitetsskolen?

Universitetsskolen er et nyt format i læreruddannelsen og forskningen på UC
SYD. Formatet giver de lærerstuderende et studieforløb, der rummer mere
forskning og mere praksis. Samtidig får forskerne, lærerne og
læreruddannerne en tættere relation til folkeskolens undervisning.
Universitetsskolen er et tæt samarbejde mellem skolen, læreruddannelsen og
skoleforskningen.

I Universitetsskolen møder de lærerstuderende folkeskolelærere,
læreruddannere og forskere i et organiseret forløb.

  • Folkeskolelærerne har erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere målrettet undervisning.
  • Læreruddannerne har skarp viden om samspillet mellem teori og praksis i folkeskolens undervisning.
  • Forskerne har omfattende empirisk og fagdidaktisk viden.


Det er studerende først og fremmest fra læreruddannelsens 3. og 4. studieår, der kommer ud på skolerne. Den enkelte studerende kommer på skolen løbende i projektperioderne og er knyttet til Universitetsskolen i to sammenhængende studieår. De studerende får mulighed for at deltage i et talentforløb, der på eksamensbeviset giver mulighed for en udmærkelse for særlig høj faglighed.

Børn varmer op til ordfest - pædagog.jpg

I første omgang er der fokus på fagene dansk, matematik, naturfag og idræt, men der er en klar forventning om, at formatet senere udvides.

UC-SYD_BLACK

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close