0:00
0:00

Universitetsskolen

Universitetsskolen er grundlæggende et skoleudviklingsinitiativ med henblik på at skabe en mere undersøgende, eksperimenterende og dannende undervisning ud fra et fagdidaktisk perspektiv.

I filmen skildres de studerendes arbejde med Universitetsskolen på Lyreskovskolen.

Her på siden kan du læse mere om Universitetsskolen og Universitetsskolen Aabenraa. Universitetsskolen er en ny måde at bedrive læreruddannelse og forskning på UC SYD i tæt samarbejde med hverdagspraksis ude i folkeskolen. 

I Universitetsskolen er både skoleledere, vejledere, lærere, studerende, læreruddannere og forskere sammen om at udvikle undervisningen i skolens fag dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag. I dette samarbejde deltager Aabenraa Kommune, Lyreskovskolen, Esbjerg Kommune, Bohrskolen og Kolding Kommune, Vonsild skole.

Aktuelle nyheder

Jennifers bacheloropgave er indstillet til årets bacheloropgave
"Oplevelseskompetence og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk perspektiv - et bud på en postkritisk litteraturpædagogik" er titlen på Universitetsskolestuderende Jennifer Webers bacheloropgave. Opgaven er udviklet inden for Universitetsskolen på Vonsild Skole. Jennifer har været optaget af at understøtte elevernes læseoplevelser og fortolkningskompetence i litteraturundervisningen ved brug af æstetiske læreprocesser, som Jennifer har udviklet.
Universitetsskolen blandt andre universitetsskoler
Den 8. og 9. september 2022 mødtes lærere, læreruddannere, forskere og ledere i Bielefeld for at diskutere og inspirere hinanden om arbejdet med at bedrive Universitetsskole. Universitetsskole gøres på mange forskellige måder i forskellige lande, men fælles for dem alle er, at de stræber efter at forbinde forskning, uddannelse og undervisning i skolen – til […]
Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen
Den 19. august 2021 forsvarede Eva Dam Christensen sin ph.d.-afhandling ”Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen”. I afhandlingen undersøger Eva,hvordan eleverne samtaler i gruppearbejde, når de skal være kritisk undersøgende i forhold til læsning af kontroversielle hjemmesider. De undervisningsforløb, som Eva har afprøvet, er bl.a. udviklet i samarbejde med lærere og studerende i […]