Hvad er Universitetsskolen?

Universitetsskolen er et nyt format i læreruddannelsen og forskningen på UC
SYD. Formatet giver de lærerstuderende et studieforløb, der rummer mere
forskning og mere praksis. Samtidig får forskerne, lærerne og
læreruddannerne en tættere relation til folkeskolens undervisning.
Universitetsskolen er et tæt samarbejde mellem skolen, læreruddannelsen og
skoleforskningen.

I Universitetsskolen møder de lærerstuderende folkeskolelærere,
læreruddannere og forskere i et organiseret forløb.

 • Folkeskolelærerne har erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere målrettet undervisning.
 • Læreruddannerne har skarp viden om samspillet mellem teori og praksis i folkeskolens undervisning.
 • Forskerne har omfattende empirisk og fagdidaktisk viden.


Det er studerende først og fremmest fra læreruddannelsens 3. og 4. studieår, der kommer ud på skolerne. Den enkelte studerende kommer på skolen løbende i projektperioderne og er knyttet til Universitetsskolen i to sammenhængende studieår. De studerende får mulighed for at deltage i et talentforløb, der på eksamensbeviset giver mulighed for en udmærkelse for særlig høj faglighed.

Børn varmer op til ordfest - pædagog.jpg

I første omgang er der fokus på fagene dansk, matematik, naturfag og idræt, men der er en klar forventning om, at formatet senere udvides.

UC-SYD_BLACK

Hvorfor Universitetsskolen?

I et nationalt perspektiv har folkeskolen en række udfordringer. De handler om folkeskolens samlede udvikling og om udvikling af både fagene og pædagogikken. Men de handler også om at udvikle en didaktisk uddannelses- og professionsforskning samt læreruddannelsen.

Samtidig har læreruddannelsen været igennem en omfattende reform. Målet er, at uddannelsen tydeligere skal reflektere skolens daglige praksis og fokusere på et bedre samspil mellem teori og praksis.

Universitetsskolen opfylder det mål ved at skabe et fælles afsæt mellem alle de parter, der er centrale i udviklingen af folkeskolen:

 • Kommunerne, som styrer folkeskolen overordnet
 • Skolerne, der varetager den daglige undervisning
 • UC SYD’s læreruddannelse med den teoretiske formidling
 • UC SYD’s afdeling Forskning, der forsker i, hvad der er god undervisning

Ved at binde parterne sammen i et konkret projekt som Universitetsskolen er det muligt at skabe en fælles udvikling af den gode folkeskole.

Aktuelt

 • Undersøgelse af pædagogisk praksis for DA6Undersøgelse af pædagogisk praksis for DA6
  Torsdag 17.december 2020 mødes dansklærere fra Kliplev skole, Varnæs skole, Feldsted Centralskole og Hellevad Børneunivers til undervisning i diplommodulet Undersøgelse af pædagogisk praksis på Feldsted Centralskole.
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis for DA7Undersøgelse af pædagogisk praksis for DA7
  Torsdag 17.december 2020 mødes dansklærere fra Lyreskovskolen til undervisning i diplommodulet Undersøgelse af pædagogisk praksis på Lyreskovskolen.
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis for MA7Undersøgelse af pædagogisk praksis for MA7
  Torsdag 17.december 2020 mødes matematiklærere fra Kongehøjskolen til undervisning i diplommodulet Undersøgelse af pædagogisk praksis på Kongehøjsskolen.

Det sker

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close