I Universitetsskolen sker der kontinuerligt forskningsaktiviteter heriblandt ph.d. projekter. Nedenfor kan du læse om igangværende og afsluttede ph.d. projekter i regi af Universitetsskolen.


Lytning – Lene Illum, ph.d.-projekt 
Projektet skriver sig ind i forskningsfeltet ”Mundtlighed” og ”Dialogisk undervisning” og skal undersøge, hvordan lytning som læringsstrategi kan kvalificere elevernes faglige udbytte i danskundervisningen.
Projektet gennemføres på de tre universitetsskoler i samarbejde med tre 4.-6. klasser og tre dansklærere. Empiri genereres gennem klasserumsobservationer samt video-stimulated recall-protokoller med elever og lærere.
På baggrund af mindre prøvehandler udvikles strategier og principper for, hvordan lytteaktiviteter kan blive en større del af den didaktiske praksis med henblik på at udvikle elevernes lytteforståelse og faglige læring. 
Projektperiode: september 2020 – august 2023. 


Undervisning i mundtlighed i folkeskolen: Den undersøgende samtale som lærings- og refleksionsredskab – Eva Dam Christensen, ph.d.-projekt
Projektet vil undersøge og kvalificere udskolingselevers mundtlige samtalekompetencer
i grupper og undersøge og kvalificere, hvordan ny viden tilegnes i disse samtaler mellem eleverne.
Der fokuseres på den undersøgende og kritiske samtale, idet der spørges, hvordan og ud fra hvilke kriterier 1) eleverne samtaler om en fagtekst og hvilken metaviden, de har om denne samtale samt 2) hvordan der ud fra et intervenerende undervisningsforløb kan udvikles og formidles en mundtlighedsdidaktik.
Projektperiode: februar 2018 – januar 2021.


Styrkelse af folkeskoleelevers modelleringskompetencer gennem et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik – Claus Auning, ph.d.-projekt
Initiativet med en fælles prøve i naturfag skaber udfordringer for naturfagslærere, da de skal udvikle en undervisning, hvor eleverne får mulighed for at udvikle og opnå fællesfaglige kompetencemål.
I projektet undersøges om elevernes modelleringskompetence kan udvikles og styrkes ved et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik ved brug af en IBSME tilgang. Og på hvilke måder eleverne kan involveres i vurdering og bedømmelse af deres modelleringskompetence
med henblik på den naturfaglige prøve i folkeskolen.
Projektperiode: januar 2018 – januar 2021.