Universitetsskolen Aabenraa

Universitetsskolen Aabenraa Kommune er et skoleudviklingsinitiativ, hvor hele skolen over fire et halvt år skal udvikle en mere undersøgende, eksperimenterende og dannende undervisning.

Universitetsskolen er unik, fordi den på nye måder styrker elevernes undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv.

I Universitetsskolen Aabenraa går lærere, skoleledere, læreruddannere og forskere sammen om at udvikle undervisningen i dansk og matematik.

Vi ved ikke, hvilke veje eleverne vil gå i fremtiden. Men vi ved, at det samfund, de kommende generationer skal leve og arbejde i, vil være anderledes end det samfund, vi kender. Det vil være præget af digitalisering, globalisering og klimaudfordringer, og det vil kræve evner til at løse komplekse opgaver.

I skolen kan vi gøre eleverne klar til at begå sig i en moderne verden ved at undervise i det, vi vurderer, vil få betydning i fremtiden. Igennem undervisningen vil vi udvikle elevernes kompetencer, åbne deres verden og lære dem at tage konstruktiv stilling til nye perspektiver, håndtere udfordringer og skabe nye muligheder.

Vi gør det sammen, så eleverne gennem en dannende undervisning får mulighed for at deltage i fællesskabet og øve indflydelse på undervisningen – og dermed mulighed for at udvikles og trives.

Hvis skolen skal lykkes, kræver det et ligeværdigt samarbejde om elevers dannelse og læring, ikke blot mellem forældre og skole, men også mellem skole, uddannelse og forskning. Det er et samarbejde, som også bidrager til at styrke lærernes professionelle dømmekraft.

Folkeskolen spiller en helt afgørende rolle for elevernes dannelsesprocesser. Eleverne skal møde en skole, som både opfordrer dem til at være nysgerrige, undersøgende, eksperimenterende – og kritiske og analytiske. Gennem undersøgelser og eksperimenter i fagene får eleverne mulighed for at opleve og opdage, at man kan have mange perspektiver på verden.

Læs mere om Universitetsskolen Aabenraa Kommune her.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close