Universitetsskolen Aabenraa

Her kan du læse om Universitetsskolen Aabenraa, der er et fireårigt projekt (år 2020-2024) i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og UC SYD. Projektet støttes af A.P. Møller Fonden med 9,4 millioner.

Universitetsskolen Aabenraa Kommune er et skoleudviklingsinitiativ med henblik på at skabe en mere undersøgende, eksperimenterende og dannende undervisning ud fra et fagdidaktisk perspektiv. I Universitetsskolen Aabenraa er både skoleledere, vejledere, lærere, studerende, læreruddannere og forskere sammen om at udvikle undervisningen i blandt andet dansk og matematik på kommunens skoler.

Skoleudviklingen forudsætter et ligeværdigt samarbejde om elevers dannelse og læring, ikke blot mellem forældre og skole, men også mellem skole, uddannelse og forskning. Det er et samarbejde, som også bidrager til at styrke lærernes professionelle dømmekraft og indvirker på at eleverne møder en skole, som både opfordrer dem til at være nysgerrige, undersøgende, eksperimenterende – og kritiske og analytiske.
Gennem undersøgelser og eksperimenter i fagene får eleverne mulighed for at opleve og opdage, at man kan have mange perspektiver på verden.

Læs mere om Universitetsskolen Aabenraa Kommune her.

 

Aktuelt

  • Danskdidaktiske forståelsesmåderDanskdidaktiske forståelsesmåder
    28.6.21: Projektleder Dorthe Carlsen forsvarer sin ph.d.-afhandling Danskdidaktiske forståelsesmåder i Festsalen på UC SYD, Campus Haderslev. Se omtale her.
  • Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannereForskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere
    Tirsdag den 16/3-21 forsvarer Claus Auning, UC SYD, sin ph.d. afhandling “Model-based inquiry in school science and mathematics: What knowledge and skills are required for teachers?” Afhandlingen handler om modellering i ...
  • NOFA8
    18. – 20. maj 2021 bliver der afholdt NOFA8 – The 8th Nordic Conference on Subject Education i Bergen, Norge. Pga. Covid-19 afholdes konferencen digitalt. Du kan læse mere om ...
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close