Universitetsskolen Aabenraa

Her kan du læse om Universitetsskolen Aabenraa, der er et fireårigt projekt (år 2020-2024) i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og UC SYD. Projektet støttes af A.P. Møller Fonden med 9,4 millioner.

Universitetsskolen Aabenraa Kommune er et skoleudviklingsinitiativ med henblik på at skabe en mere undersøgende, eksperimenterende og dannende undervisning ud fra et fagdidaktisk perspektiv. I Universitetsskolen Aabenraa er både skoleledere, vejledere, lærere, studerende, læreruddannere og forskere sammen om at udvikle undervisningen i blandt andet dansk og matematik på kommunens skoler.

Skoleudviklingen forudsætter et ligeværdigt samarbejde om elevers dannelse og læring, ikke blot mellem forældre og skole, men også mellem skole, uddannelse og forskning. Det er et samarbejde, som også bidrager til at styrke lærernes professionelle dømmekraft og indvirker på at eleverne møder en skole, som både opfordrer dem til at være nysgerrige, undersøgende, eksperimenterende – og kritiske og analytiske.
Gennem undersøgelser og eksperimenter i fagene får eleverne mulighed for at opleve og opdage, at man kan have mange perspektiver på verden.

Læs mere om Universitetsskolen Aabenraa Kommune her.

 

Aktuelt

  • Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannereForskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere
    Tirsdag den 16/3-21 forsvarer Claus Auning, UC SYD, sin ph.d. afhandling “Model-based inquiry in school science and mathematics: What knowledge and skills are required for teachers?” Afhandlingen handler om modellering i ...
  • Dansk i mange retninger
    Torsdag 10.marts 2022 afholder Nationalt videnscenter for læsning oplæg om Dansk i mange retninger. Læs mere om arrangementet her.
  • Empirisk dannelsesforskning
    7. – 8. oktober 2021 afholder UC SYD konferencen empirisk dannelsesforskning. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig via UC SYDs hjemmeside.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close