Universitetsskolen involverer på nuværende tidspunkt læreruddannelsen og forskning på UC SYD samt Lyreskovskolen, Bohrskolen og Vonsild skole. Universitetsskolen startede i januar – februar 2017 og er integreret i skolernes dagligdag.
I Universitetsskolen er forvaltning, skoleledere, vejledere, lærere, lærereuddannere, forskere og lærerstuderende fælles om at arbejde udviklingsorienteret med bl.a. fagdidaktikken i fagene dansk, matematik, naturfag, idræt, tysk og engelsk.

Hvis du ønsker at vide mere om parterne bag Universitetsskolen kan du læse mere her: