Hvad er Universitetsskolen?

Her kan du læse om Universitetsskolen, som et nyt format i læreruddannelsen og forskningen på UC SYD. Universitetsskolen bygger grundlæggende på et tæt samarbejde mellem skolen, læreruddannelsen og skoleforskningen.

For de lærerstuderende på UC SYD betyder det, at de får et et studieforløb, der rummer mere forskning og mere praksis. Samtidig får forskerne, læreruddannere og lærerne en tættere relation til folkeskolens daglige undervisningspraksis.

På nuværende tidspunkt er Kolding Kommune (Vonsild skole), Aabenraa Kommune (Lyreskovskolen) og Esbjerg Kommune (Bohrskolen) involveret i skoleudviklingssamarbejdet.

  • Folkeskolelærerne har erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere målrettet undervisning.
  • Læreruddannerne har skarp viden om samspillet mellem teori og praksis i folkeskolens undervisning.
  • Forskerne har omfattende empirisk og fagdidaktisk viden.

Det er studerende først og fremmest fra læreruddannelsens 3. og 4. studieår, der kommer ud på skolerne. Den enkelte studerende kommer på skolen løbende i projektperioderne og er knyttet til Universitetsskolen i to sammenhængende studieår. De studerende får mulighed for at deltage i et talentforløb, der på eksamensbeviset giver mulighed for en udmærkelse for særlig høj faglighed.

I første omgang er der fokus på fagene dansk, matematik, naturfag og idræt, men der er en klar forventning om, at formatet senere udvides.

I et nationalt perspektiv har folkeskolen en række udfordringer. De handler om folkeskolens samlede udvikling og om udvikling af både fagene og pædagogikken. Men de handler også om at udvikle en didaktisk uddannelses- og professionsforskning samt læreruddannelsen. Samtidig har læreruddannelsen været igennem en omfattende reform. Målet er, at uddannelsen tydeligere skal reflektere skolens daglige praksis og fokusere på et bedre samspil mellem teori og praksis.

Universitetsskolen opfylder det mål ved at skabe et fælles afsæt mellem alle de parter, der er centrale i udviklingen af folkeskolen:

  • Kommunerne, som styrer folkeskolen overordnet
  • Skolerne, der varetager den daglige undervisning
  • UC SYD’s læreruddannelse med den teoretiske formidling
  • UC SYD’s afdeling Forskning, der forsker i, hvad der er god undervisning

Ved at binde parterne sammen i et konkret projekt som Universitetsskolen er det muligt at skabe en fælles udvikling af den gode folkeskole.

I filmen kan du høre de studerendes fortælling om at være Universitetsskolestuderende.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close