Hvad er Universitetsskolen

Universitetsskolen er, et nyt format i læreruddannelsen og forskningen på UC SYD. Universitetsskolen bygger grundlæggende på et tæt pædagogisk samarbejde mellem skolen, læreruddannelsen og skoleforskningen. Vi taler om et ligeværdigt, men forskelligt samarbejde.

For de lærerstuderende på UC SYD betyder det, at de får et studieforløb, der rummer mere forskning og mere praksis. Samtidig får forskere og læreruddannere en tættere relation til folkeskolens daglige undervisningspraksis. Og lærere – vejledere og skoleledere – får et tættere forhold til læreruddannelsen. Vi siger, at skolen også er et læreruddannelsessted. Samarbejdet bidrager også til løbende skole- og kompetenceudvikling.


På nuværende tidspunkt er Vonsild skole i Kolding Kommune, Lyreskovskolen i Aabenraa Kommune og Bohrskolen i Esbjerg Kommune Universitetsskoler.

I Universitetsskolen indgår alle parter med hver deres legitime perspektiver, erfaringer og ressourcer.

Folkeskolelærerne har erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og bedrive skole.

Læreruddannerne har viden om fag, undervisning og pædagogik og om samspillet mellem teori og praksis i folkeskolens undervisning.

Forskerne udvikler ny empirisk og fagdidaktisk viden af skolen og for skolen.

De lærerstuderende skal i deres læreruddannelsesforløb lære at arbejde undersøgende og eksperimenterende i og med skolepraksis. Det gør de bl.a. ved at deltage i Universitetsskolens transformationer mellem teori, empiri og praksis.


Alle disse parter mødes i undersøgelsesfællesskaber, der har en fælles ambition om at eksperimentere med og udvikle undervisningen i folkeskolen.

I et nationalt perspektiv har folkeskolen en række udfordringer. De handler om folkeskolens samlede udvikling og om udvikling af både fagene og pædagogikken. Men de handler også om at udvikle en didaktisk uddannelses- og professionsforskning samt læreruddannelsen. Målet er, at uddannelsen tydeligere skal reflektere skolens daglige praksis og fokusere på et bedre samspil mellem teori og praksis.


Universitetsskolen bidrager til at opfylde det mål ved at skabe et fælles afsæt mellem alle de parter, der er centrale i udviklingen af folkeskolen:

Kommunerne, som styrer folkeskolen overordnet

  • Skolerne, der varetager den daglige undervisning og driver skole
  • UC SYD’s læreruddannelse med den teoretiske formidling
  • UC SYD’s afdeling Forskning, der forsker i, hvad der er god undervisning


Ved at binde parterne sammen i et konkret projekt som Universitetsskolen er det muligt at skabe en fælles udvikling af den gode folkeskole.

Vi har efterhånden skrevet og talt om Universitetsskolen forskellige steder. Det kan du læse og høre mere om her.

I filmen kan du høre de studerendes fortælling om at være Universitetsskolestuderende.

0:00
0:00