Her kan du hente materialer udviklet i Universitetsskolen og søge andet inspiration til udvikling af en undersøgende og eksperimenterende undervisning.

 

Ressourcer til Undersøgelse af pædagogisk praksis

Til brug i undervisningen på diplommodulet Undersøgelse af pædagogisk praksis har forskere og læreruddannere på UC SYD udviklet små introduktionsvideoer.

 

Hvorfor Universitetsskolen Aabenraa? v. Dorthe Carlsen, projektleder
I PowerPoint med speak fortæller faglig projektleder Dorthe Carlsen, om hvorfor og hvordan Aabenraa Kommune (forvaltningen), skoleledere, vejledere, lærere og UC SYD arbejder sammen om Universitetsskolen Aabenraa. Præsentationen kan downloades nedenfor.

 

Video: Introduktion til hvordan du kan skrive en indledning til din opgave på modulet Undersøgelse af Pædagogisk Praksis (UPP):

 

Video: Aflevering i WiseFlow som enkeltmandsgruppe

I denne video viser tovholder Wiebke Skriver, hvordan du uploader din UPP-eksamensopgave til Wiseflow som enkeltmandsgruppe.

 

Guide til formalia i UPP-opgaven. Udarbejdet af Wiebke Skriver

Håndtering af formalia til UPP-opgaven i word

 


 

Materialer udviklet i Universitetsskolen

Få inspiration til brug af diagrammer i litteraturhenvisning. Udarbejdet af Rikke Denning. 

 

Studerende i Universitetsskolen – Skoleforløb

Universitetsskoleforløb Aabenraa 21-22 VERSION 2

Tilføjelse til Universitetsskoleforløb

Universitetsskoleforløb dansk og matematik i Aabenraa Kommune

 


 

Inspirationsmaterialer

Webdok – Meget mere mundtlighed
I september 2020 udgav National videnscenter for læsning en webdok – Meget mere mundtlighed, som et resultat af arbejdet med udvikling af mundtlighedsdidaktik i Universitetsskolen. På webdokken findes film og andet inspirationsmateriale blandt andet mundtlighedstrekanten til arbejde med mundtlighed i skolen.
Klik her for at gå til webdok – Meget mere mundtlighed og læs mere på National videnscenter for læsning hjemmeside.

 

KiDM – Kvalitet i dansk og matematik
Projektet beskæftiger sig med at skabe kvalitet i dansk og matematikundervisningen i skolen gennem udvikling og afprøvning af nye didaktiske greb. Didaktikkens omdrejningspunkt er læremidler med en undersøgende tilgang, der blandt andet kan fremme dialog i undervisningen.
Projektperiode: 2016 – 2019
Se mere på læremiddel.dk og læs hele rapporten her.