Aktuelt

I tilknytning til Universitetsskolen foregår en række forskellige aktiviteter, som kan have mere almen interesse. Flere af dem er du velkommen til at deltage i.

Du kan læse mere om aktuelle aktiviteter her:

Jennifers bacheloropgave er indstillet til årets bacheloropgave
"Oplevelseskompetence og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk perspektiv - et bud på en postkritisk litteraturpædagogik" er titlen på Universitetsskolestuderende Jennifer Webers bacheloropgave. Opgaven er udviklet inden for Universitetsskolen på Vonsild Skole. Jennifer har været optaget af at understøtte elevernes læseoplevelser og fortolkningskompetence i litteraturundervisningen ved brug af æstetiske læreprocesser, som Jennifer har udviklet.
Universitetsskolen blandt andre universitetsskoler
Den 8. og 9. september 2022 mødtes lærere, læreruddannere, forskere og ledere i Bielefeld for at diskutere og inspirere hinanden om arbejdet med at bedrive Universitetsskole. Universitetsskole gøres på mange forskellige måder i forskellige lande, men fælles for dem alle er, at de stræber efter at forbinde forskning, uddannelse og undervisning i skolen – til […]
Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen
Den 19. august 2021 forsvarede Eva Dam Christensen sin ph.d.-afhandling ”Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen”. I afhandlingen undersøger Eva,hvordan eleverne samtaler i gruppearbejde, når de skal være kritisk undersøgende i forhold til læsning af kontroversielle hjemmesider. De undervisningsforløb, som Eva har afprøvet, er bl.a. udviklet i samarbejde med lærere og studerende i […]
Modtagelse af Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission
2.7.21: Jennifer Weber, der gennem de sidste to år har deltaget i Universitetsskolen Classic på Vonsild skole, modtager Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission. Legatet gives til en flittig og dygtig dimittend.
Danskdidaktiske forståelsesmåder
28.6.21: Projektleder Dorthe Carlsen forsvarer sin ph.d.-afhandling Danskdidaktiske forståelsesmåder i Festsalen på UC SYD, Campus Haderslev. Se omtale her.
Studier i læreruddannelse og profession
29.6.21: Max Ipsen og Rasmus Iversen, der begge deltager i Universitetsskolen, skriver i det nyeste nummer af tidsskriftet Studier i læreruddannelse og profession, ”Hvordan bliver man til som lærer – i læreruddannelse og skole” om, hvordan undersøgelsesfællesskaber (med deltagelse af både skole og læreruddannelse) kan styrke udviklingen af lærerens dømmekraft. Læs mere her.
Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere
Tirsdag den 16/3-21 forsvarer Claus Auning, UC SYD, sin ph.d. afhandling "Model-based inquiry in school science and mathematics: What knowledge and skills are required for teachers?" Afhandlingen handler om modellering i undersøgende naturfagsundervisning. Claus har samarbejdet tæt med lærere, elever og studerende på Universitetsskolerne om afprøvninger og forsøg.   Alle er velkomne til at lytte med:  […]
NOFA8
18. - 20. maj 2021 bliver der afholdt NOFA8 – The 8th Nordic Conference on Subject Education i Bergen, Norge. Pga. Covid-19 afholdes konferencen digitalt. Du kan læse mere om arrangementet her.
Teori i idrætsundervisningen
I Universitetsskolen er artiklen 'Teori i idrætsundervisningen - integreret eller adskilt fra bevægelsen' netop blevet udgivet i tidsskriftet MOVE. Artiklen bygger på forløbelige resultater af samarbejder mellem lærere fra Universitetsskolerne Vonsild og Lyreskov, lærerstuderende, læreruddannere og forskere på UC SYD og omhandler en undersøgelse af hvordan teori og fagsprog kan integreres i den praktiske idrætsundervisning. […]
Webinar Universitetsskolen
Tirsdag 17. november 2020 afviklede Center for grundskoleforskning - CfG og UC SYD webinar om Universitetsskolen. På webinaret præsenterede Alexander von Oettingen, prorektor og Dorthe Carlsen, projektleder grundelementerne i Universitetsskolen og måden hvorpå, Universitetsskolen binder forskning, skoleudvikling og læreruddannelse sammen i vekselvirkning mellem empiri, teori og praksis. Du kan se powerpoint og høre webinaret her.