Aktuelt

I tilknytning til Universitetsskolen foregår en række forskellige aktiviteter, som kan have mere almen interesse. Flere af dem er du velkommen til at deltage i.

Du kan læse mere om aktuelle aktiviteter her:

Det lange seje træk
I Universitetsskolen Aabenraa er UC SYD og Aabenraa kommune i gang med at udvikle dannende, undersøgende og eksperimenterende undervisning. Universitetsskolen Aabenraa støttes af A.P. Møller Fonden med 9,4 millioner kroner over en projektperiode på 4 år fra 2020-2024. Der er altså tale om ‘Det lange seje træk’ for skoleudviklingsarbejdet i Universitetsskolen Aabenraa.Udviklingsarbejdet af undervisningen er […]
Elevopgaver og elevprodukter i matematik
I Tidsskriftet Learning Tech er der netop udgivet en artikel om elevopgaver og elevprodukter i matematik. Artiklen tager sit afsæt i et fagdidaktisk forskningsprojekt i Universitetsskolen baseret på et kvantitativt studie af tre skolers opgavedidaktiske praksisser i matematikundervisningen. I projektet er elevopgaver og elevprodukter fra ca. 120 elever fra 1. – 9.klassetrin blevet analyseret og […]
Webdok om mundtlighed i danskfaget
I Universitetsskolen har der siden 2017 været fokus på at udvikle mundtlighedsdidaktikken både i læreruddannelsen og i skolen. Der er tale om udvikling af den fagdidaktiske forståelse af og undervisningen i mundtlighed i danskfaget. Resultaterne har ført til at National Videncenter for Læsning har oprettet en webdok ‘Meget mere mundtlighed’. Webdokken indeholder film og inspirationsmateriale […]
Forskning i Universitetsskolen
Tirsdag 3.november 2020 blev der afholdt møde i arbejdsgruppen forskning i Universitetsskolen på Årøsund Badehotel. Formålet med mødet var at drøfte igangværende og fremtidige forskningsaktiviteter i Universitetsskolen. På mødet førte Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg arbejdsgruppen igennem aktionsforskningsaktiviteten Fremtidsværksted, som resulterede i spændende ideer til det fremtidige arbejde med at bedrive forskning i Universitetsskolen. På mødet […]
Universitetsskole BA blandt de ti bedste lærer-bachelorprojekter i 2020
‘Klasserumssamtaler i litteraturundervisningen’ er blandt de 10 bedste lærer-bachelorprojekter ved lærerprofession.dks årlige pris-uddeling. Forfatterne bag bachelorprojektet er to lærerstuderende fra læreruddannelsen i Haderslev, UC SYD Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jaqueline Pedersen. Bachelorprojektet tager afsæt i litteraturundervisningen i danskfaget og problematiserer hvordan analysemodeller og arbejdsspørgsmål kan indvirke på elevernes involvering og engagement i læseoplevelsen. Mathilde […]
Skolelederseminar i Universitetsskolen Aabenraa
Hvad betyder det at bedrive dannelsesorienteret skoleledelse og skoleudvikling? Det diskuterer alle skoleledere med Leo Komischke-Konnerup, Thomas Albrechtsen, Anders Sandgaard og Ove Outzen på torsdag, hvor de tager fat på skoleledelse i Universitetsskolen Aabenraa.
Opstartsmøder på Kongehøjskolen
Opstartsmøde på Kongehøjskolen med engagerede spørgsmål og diskussioner.
Hvordan kan skolerne bedrive undersøgende og eksperimenterende undervisning?
Hvordan kan vi bedrive (endnu mere) undersøgende og eksperimenterende dansk- og matematikundervisning med integration af it? Det spørgsmål – og mange andre vedrørende dansk- og matematikundervisning – diskuterer vi mandag, tirsdag og onsdag på Hærvejen Skole, Ravsted, Genner og Hovslund skoler, Fjordskolen, Løjt Kirkeby Skole, Stubbæk, Kollund, Bylderup skoler og Bolderslev, Hjordkær og Tinglev skoler […]
Medarbejderseminar på læreruddannelsen
Medarbejderseminar for læreruddannelserne om universitetsskolen.Kick-off på en metalogproces, der skal drives af medarbejdere og ledelse henover efteråret 2020. Vi skal sammen komme tættere på, hvordan vi indretter en læreruddannelse, der er på sporet af praksis – og har studerende, læreruddannere, lærere og forskere, der arbejder undersøgende og eksperimenterende på et stærkt vidensgrundlag, som omdrejningspunkt.
Optagelser til Nationalt Videnscenter for læsning
12. august 2020 foretages der optagelser til Nationalt Videncenter for Læsning på Lyreskovskolen.