Tirsdag 3.november 2020 blev der afholdt møde i arbejdsgruppen forskning i Universitetsskolen på Årøsund Badehotel.

Formålet med mødet var at drøfte igangværende og fremtidige forskningsaktiviteter i Universitetsskolen. På mødet førte Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg arbejdsgruppen igennem aktionsforskningsaktiviteten Fremtidsværksted, som resulterede i spændende ideer til det fremtidige arbejde med at bedrive forskning i Universitetsskolen.

På mødet deltog forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg, prorektor Alexander Christian von Oettingen, lektor og projektleder Dorthe Carlsen, institutchef Dorthe Kingo Thruelsen, tovholder for Universitetsskolen Tina Rathleff Jensen samt forskere og lektorer heriblandt docent Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, docent Jesper von Seelen, lektor Claus Auning, lektor Anders Sandgaard, lektor Camilla Franziska Hansen og konsulent Ove Jakob Outzen (online via Zoom-meeting) der alle bedriver forskning på Universitetsskolerne inden for grundskolefagene dansk, engelsk, naturfag, matematik, idræt, tysk og skolelederforløb. Lektor Henrik Kasch er også en del af arbejdsgruppen, men var forhindret af andre aktiviteter.

Arbejdsgruppen mødes med tre måneders mellemrum omkring forskning i Universitetsskolen.

Arbejdsgruppen drøfter forskning i Universitetsskolen

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: