Forskningsprojektet gennemføres som led i indsatsen Universitetsskolen – Dannende undervisning og læring, der er støttet af A.P.Møller Fonden.

Grundidéen er, Universitetsskolen er en ny måde at bedrive læreruddannelse på, hvor skolen bliver med-uddanner, men også hvor læreruddannelsen så at sige “rækker ud over læreruddannelsen” – livslangt-læringsperspektiv og fortløbende kompetenceudvikling for læreren.

Formål

Formålet med forskningsprojektet er at karakterisere det, der i daglig tale omtales som “Universitetsskoledidaktikken”, idet Universitetsskolen betragtes som en særlig måde at bedrive læreruddannelse på, hvor læreruddannelse, skole og forskning er integreret og som derfor må beskrives, mættes og karakteriseres professionsdidaktisk.

I projektet undersøges hvad, der karakteriserer Universitetsskolens professionsdidaktik. Dette undersøges empirisk og teoretisk.

Forskningsaktiviteter:

  • Kortlægning af relevant forskning på feltet
  • Indsamling af empiriske data – på kort sigt interviewdata, på længere sigt observationer og didaktiske dokumenter
  • Produktion af videnskabelige artikler
  • Formidling af resultater på konferencer og grunduddannelse

Deltagere

UC SYDs medarbejdere: Dorthe Carlsen, Thomas R. S. Albrechtsen, Ole Gammelgaard, Roland Hachmann