Aktuelt

I tilknytning til Universitetsskolen foregår en række forskellige aktiviteter, som kan have mere almen interesse. Flere af dem er du velkommen til at deltage i. Du kan læse mere om aktuelle aktiviteter her:

 • Jennifers bacheloropgave er indstillet til Årets bacheloropgaveJennifers bacheloropgave er indstillet til Årets bacheloropgave
  ”Oplevelseskompetence og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk perspektiv – et bud på en postkritisk litteraturpædagogik” er titlen på Universitetsskolestuderende Jennifer Webers bacheloropgave. Opgaven er udviklet inden for Universitetsskolen på Vonsild ...
 • Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolenKritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen
  Den 19. august 2021 forsvarede Eva Dam Christensen sin ph.d.-afhandling ”Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen”. I afhandlingen undersøger Eva,hvordan eleverne samtaler i gruppearbejde, når de skal være ...
 • Modtagelse af Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimissionModtagelse af Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission
  2.7.21: Jennifer Weber, der gennem de sidste to år har deltaget i Universitetsskolen Classic på Vonsild skole, modtager Anne Marie og Jørgen Jensens legat ved læreruddannelsens dimission. Legatet gives til en ...
 • Studier i læreruddannelse og professionStudier i læreruddannelse og profession
  29.6.21: Max Ipsen og Rasmus Iversen, der begge deltager i Universitetsskolen, skriver i det nyeste nummer af tidsskriftet Studier i læreruddannelse og profession, ”Hvordan bliver man til som lærer – ...
 • Danskdidaktiske forståelsesmåderDanskdidaktiske forståelsesmåder
  28.6.21: Projektleder Dorthe Carlsen forsvarer sin ph.d.-afhandling Danskdidaktiske forståelsesmåder i Festsalen på UC SYD, Campus Haderslev. Se omtale her.
 • Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannereForskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere
  Tirsdag den 16/3-21 forsvarer Claus Auning, UC SYD, sin ph.d. afhandling “Model-based inquiry in school science and mathematics: What knowledge and skills are required for teachers?” Afhandlingen handler om modellering i ...
 • NOFA8
  18. – 20. maj 2021 bliver der afholdt NOFA8 – The 8th Nordic Conference on Subject Education i Bergen, Norge. Pga. Covid-19 afholdes konferencen digitalt. Du kan læse mere om ...
 • Teori i idrætsundervisningen
  I Universitetsskolen er artiklen ‘Teori i idrætsundervisningen – integreret eller adskilt fra bevægelsen’ netop blevet udgivet i tidsskriftet MOVE. Artiklen bygger på forløbelige resultater af samarbejder mellem lærere fra Universitetsskolerne ...
 • Det lange seje trækDet lange seje træk
  I Universitetsskolen Aabenraa er UC SYD og Aabenraa kommune i gang med at udvikle dannende, undersøgende og eksperimenterende undervisning. Universitetsskolen Aabenraa støttes af A.P. Møller Fonden med 9,4 millioner kroner ...
 • Webinar Universitetsskolen
  Tirsdag 17. november 2020 afviklede Center for grundskoleforskning – CfG og UC SYD webinar om Universitetsskolen. På webinaret præsenterede Alexander von Oettingen, prorektor og Dorthe Carlsen, projektleder grundelementerne i Universitetsskolen ...
 • Forskning i UniversitetsskolenForskning i Universitetsskolen
  Tirsdag 3.november 2020 blev der afholdt møde i arbejdsgruppen forskning i Universitetsskolen på Årøsund Badehotel. Formålet med mødet var at drøfte igangværende og fremtidige forskningsaktiviteter i Universitetsskolen. På mødet førte ...
 • Universitetsskole BA blandt de ti bedste lærer-bachelorprojekter i 2020
  ‘Klasserumssamtaler i litteraturundervisningen’ er blandt de 10 bedste lærer-bachelorprojekter ved lærerprofession.dks årlige pris-uddeling. Forfatterne bag bachelorprojektet er to lærerstuderende fra læreruddannelsen i Haderslev, UC SYD Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jaqueline ...
 • Elevopgaver og elevprodukter i matematik
  I Tidsskriftet Learning Tech er der netop udgivet en artikel om elevopgaver og elevprodukter i matematik. Artiklen tager sit afsæt i et fagdidaktisk forskningsprojekt i Universitetsskolen baseret på et kvantitativt ...
 • Webdok om mundtlighed i danskfaget
  I Universitetsskolen har der siden 2017 været fokus på at udvikle mundtlighedsdidaktikken både i læreruddannelsen og i skolen. Der er tale om udvikling af den fagdidaktiske forståelse af og undervisningen ...
 • Skolelederseminar i Universitetsskolen AabenraaSkolelederseminar i Universitetsskolen Aabenraa
  Hvad betyder det at bedrive dannelsesorienteret skoleledelse og skoleudvikling? Det diskuterer alle skoleledere med Leo Komischke-Konnerup, Thomas Albrechtsen, Anders Sandgaard og Ove Outzen på torsdag, hvor de tager fat på ...
 • Opstartsmøder på KongehøjskolenOpstartsmøder på Kongehøjskolen
  Opstartsmøde på Kongehøjskolen med engagerede spørgsmål og diskussioner.
 • Hvordan kan skolerne bedrive undersøgende og eksperimenterende undervisning?
  Hvordan kan vi bedrive (endnu mere) undersøgende og eksperimenterende dansk- og matematikundervisning med integration af it? Det spørgsmål – og mange andre vedrørende dansk- og matematikundervisning – diskuterer vi mandag, ...
 • Medarbejderseminar på læreruddannelsenMedarbejderseminar på læreruddannelsen
  Medarbejderseminar for læreruddannelserne om universitetsskolen.Kick-off på en metalogproces, der skal drives af medarbejdere og ledelse henover efteråret 2020. Vi skal sammen komme tættere på, hvordan vi indretter en læreruddannelse, der ...
 • Optagelser til Nationalt Videnscenter for læsningOptagelser til Nationalt Videnscenter for læsning
  12. august 2020 foretages der optagelser til Nationalt Videncenter for Læsning på Lyreskovskolen.
 • A. P. Møller Fonden donerer 9,4 millioner til folkeskolen i Aabenraa Kommune
  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal giver 9,4 millioner til Aabenraa Kommunes initiativ ”Universitetsskolen – Dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv”.
 • Universitetsskolen tager fat på et nyt skoleårUniversitetsskolen tager fat på et nyt skoleår
  Universitetsskolen har indledt sit fjerde skoleår med et kickoff på UC SYD i Kolding. Der var forskere fra UC SYD, læreruddannere fra UC SYDs læreruddannelse og der var lærere fra ...
 • Konference: Empirisk dannelsesforskning 2019Konference: Empirisk dannelsesforskning 2019
  Hvilken forskning har læreruddannelsen og folkeskolen brug for? Se fem af konferencens foredragsholdere komme med deres bud. Den 21.-22. marts satte den tredje konference om empirisk dannelsesforskning – ...
 • Kickoff: Nyt projekt skal sikre sammenhæng mellem forskning og skolers behovKickoff: Nyt projekt skal sikre sammenhæng mellem forskning og skolers behov
  EU har givet en millionbevilling til et internationalt forskningsprojekt, der skal skabe bedre sammenhæng mellem forskning, læreruddannelse og folkeskolen. Det vil føre til nye forskningsstrategier og i sidste ende skabe ...
 • Stine fik sit drømmejob i VonsildStine fik sit drømmejob i Vonsild
  Stine Grønbæk er med i Universitetsskolen, og det har givet pote. Vonsild Skole har netop valgt at ansætte hende, selv om hun stadig mangler sin bacheloropgave. -Jeg har altid godt kunnet ...
 • Fremlæggelse på LyreskovskolenFremlæggelse på Lyreskovskolen
  Klokken er 8. 15 og mødelokalet på Lyreskov Skolen summer. De lærerstuderende, der skal holde oplæg har for længst indfundet sig og gjort deres PP’er klar til fremvisning. Jon, skoleleder ...
 • Bedre modelleringskompetencer i folkeskolenBedre modelleringskompetencer i folkeskolen
  Lektor Claus Auning fra UC SYD har netop taget hul på arbejdet med en ph.d.-afhandling om folkeskoleelevers modelleringskompetencer. Afhandlingens fokus er tværfagligt og ligger i naturfag og matematik. Initiativet med en ...
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close