Publikationer

Her kan du læse et udvalg af udgivelser, der er blevet skrevet i Universitetsskolen. Siden opdateres løbende.


Universitetsskolen – mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling
Antologi redigeret af Alexander von Oettingen og Keld Thorgård. Sammen med en række skribenter inviterer de til videns- og erfaringsdeling på tværs af professionshøjskoler, kommuner, universiteter og skoler for at styrke udviklingen af skolen, den didaktiske forskning og læreruddannelsen.
For at læse mere om antologien henvises til forlagets hjemmeside. Du kan også se video, hvor Alexander von Oettingen, prorektor på UC SYD og Dorthe Carlsen, lektor fortæller om udgivelsen og om Universitetsskolen.


Elevopgaver og elevprodukter i matematik
Videnskabelig artikel i tidsskriftet Learning Tech omhandlende elevopgaver og elevprodukter i matematikundervisningen på tre universitetsskoler i Syddanmark.
Læs hele artiklen her.


Mødet mellem tekst og matematik i grænselandet, Matematik, nr. 1, 2018
Theisgaard, T. & Hansen, R. (2018).
Artiklen præsenterer, hvordan en fagdidaktisk problemstilling på Lyreskovskolen er blevet undersøgt gennem et rollebevidst undersøgelsesfællesskab. Undersøgelsesfeltet er de tekstsproglige udfordringer, som kan spænde ben for elevers arbejde med matematikholdige tekster. Projektet er foregået i forbindelse med opstarten af universitetsskoler, og artiklen beskriver, hvordan der er arbejdet med fokus på teksten i de problemregningsopgaver, der indgår i folkeskolens afgangsprøve i matematik. Se mere her.


Universitetsskolen – dannelse og fag. Almen dannelses på læreruddannelsen
Alexander von Oettingen, dr. pæd., prorektor ved UC SYD afholdte tale ved Uddannelses- og forskningsmødet i 2018 på Kolding Fjord. Talens omdrejningspunkt var almen dannelse og hvordan arbejdet i universitetsskolen har fokus på at skabe dannelse gennem fag og didaktik.
Læs hele talepapiret her.


Universitetsskoler som et initiativ til fastholdelse af talentfulde lærerstuderende
Videnskabelig artikel udgivet i tidsskriftet Unge pædagoger skrevet af Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, Dorthe Carlsen, Rune Hansen, Alexander Christian von Oettingen, Ove Jakob Outzen, Lars Breinholt Søndergaard og Keld Thorgård. Læs abstract m.m. her eller fremsøg artiklen (Albrechtsen, T., Carlsen, D.; Hansen, R.; Oettingen, A.; Outzen, O.; Søndergaard, L. & Thorgaard, K., 2017) i Unge Pædagoger, nr. 2.


Universitetsskoler Beretning 2016-2017
Beretningen er den første samlede beskrivelse af universitetsskoler i Syddanmark og i UC SYD. I beretningen beskrives baggrunden for – og etablering af universitetsskoler samt spændende beretninger om forsknings- uddannelses – og udviklingsaktiviteter m.fl. i projektets første to år.
Læs hele Beretningen (PDF) her.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close