Her kan du læse et udvalg af udgivelser, der er blevet skrevet i Universitetsskolen. Siden opdateres løbende.

Elever forstår det faglige bedre ved at udvikle modeller
Af Helle Lauritsen (tekst) & Michael Drost-Hansen (foto). Folkeskolen, august 2021. 
I denne artikel kan du læse mere om udvikling af elevernes modelleringskompetence. Claus Auning har i sit ph.d.-projekt arbejdet sammen med lærere, læreruddannere og lærerstuderende i Universitetsskolen om udvikling af undervisningsforløb og didaktiske greb, der kan støtte udviklingen af elevernes naturfaglige forståelse og modelleringskompetencer.  

ELEVER FORSTÅR DET FAGLIGE BEDRE VED AT UDVIKLE MO (e86a2db4)


Med Pinocchio i skole. Om udvikling af den professionelle dømmekraft i undersøgelselsfællesskaber
Af Kirsten M. Andersen, Rasmus Aaskov Iversen, Robert Eskildsen Jepsen og Max Ipsen (2021)
Artikel i tidsskriftet Studier i læreruddannelse og profession, ”Hvordan bliver man til som lærer – i læreruddannelse og skole” om, hvordan undersøgelsesfællesskaber som Universitetsskolens (med deltagelse af både skole og læreruddannelse) kan styrke udviklingen af lærerens dømmekraft. Læs mere her


Meget mere mundtlighed – webdoc (2020)
Webdoc om mundtlighedsdidaktik og mundtlighedsdidaktiske greb udviklet af lærerstuderende, lærere, læreruddannere og forskere i Universitetsskolen.
Emina Djapo (lærerstuderende), Maria Moesgaard (lærer, Lyreskovskolen), Schirin Tarko (lærer, Lyreskovskolen), læreruddannere (Max Ipsen, Rikke Christoffersen Denning, Charlotte Christiansen) og forskere (Eva Dam Christensen, Lene Illum Skov, Dorthe Carlsen).
Læs og se med her


Universitetsskolen: et bud på en didaktisk orienteret forskningsbasering af læreruddannelsen
Dorthe Carlsen og Alexander von Oettingen (2020).
I disse år er både i Danmark og internationalt fokus på, hvordan læreruddannelsen på den ene side kan blive mere forskningsbaseret og på den anden side forbindes tættere til praksis. Dette fokus bygger på en forestilling om, at forskningen yder et vigtigt bidrag til uddannelsen af kommende folkeskolelærere, men også at denne forskning skal være koblet stærkt til praksis, og at den skal kunne formidles til både skolens praksis og uddannelsen. Med andre ord ekspliceres en bestemt forestilling om, hvad forskning er og skal. I artiklen udfordres denne grundlæggende forståelse af, hvad forskning i en læreruddannelseskontekst er og skal være, og der peges på et transformatorisk forskningsbegreb der skelner mellem teori, empiri og praksis. Gennem erfaringer fra forsknings- og skoleudviklingsarbejde i Universitetsskolen vises hvordan studerende, lærere og læreruddannere gennem refleksive og transformative processer mellem teori, empiri og praksis får en mere nuanceret forståelse for skolens praksis.
Kan læses her.


Universitetsskolen - mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling
Antologi redigeret af Alexander von Oettingen og Keld Thorgård. Sammen med en række skribenter inviterer de til videns- og erfaringsdeling på tværs af professionshøjskoler, kommuner, universiteter og skoler for at styrke udviklingen af skolen, den didaktiske forskning og læreruddannelsen.
For at læse mere om antologien henvises til forlagets hjemmeside. Du kan også se video, hvor Alexander von Oettingen, prorektor på UC SYD og Dorthe Carlsen, lektor fortæller om udgivelsen og om Universitetsskolen.


Elevopgaver og elevprodukter i matematik

Videnskabelig artikel i tidsskriftet Learning Tech omhandlende elevopgaver og elevprodukter i matematikundervisningen på tre universitetsskoler i Syddanmark.
Læs hele artiklen her.


Mødet mellem tekst og matematik i grænselandet, Matematik, nr. 1, 2018
Theisgaard, T. & Hansen, R. (2018).
Artiklen præsenterer, hvordan en fagdidaktisk problemstilling på Lyreskovskolen er blevet undersøgt gennem et rollebevidst undersøgelsesfællesskab. Undersøgelsesfeltet er de tekstsproglige udfordringer, som kan spænde ben for elevers arbejde med matematikholdige tekster. Projektet er foregået i forbindelse med opstarten af universitetsskoler, og artiklen beskriver, hvordan der er arbejdet med fokus på teksten i de problemregningsopgaver, der indgår i folkeskolens afgangsprøve i matematik. Se mere her.


Universitetsskolen - dannelse og fag. Almen dannelses på læreruddannelsen
Alexander von Oettingen, dr. pæd., prorektor ved UC SYD afholdte tale ved Uddannelses- og forskningsmødet i 2018 på Kolding Fjord. Talens omdrejningspunkt var almen dannelse og hvordan arbejdet i universitetsskolen har fokus på at skabe dannelse gennem fag og didaktik.
Læs hele talepapiret her.


Universitetsskoler som et initiativ til fastholdelse af talentfulde lærerstuderende
Videnskabelig artikel udgivet i tidsskriftet Unge pædagoger skrevet af Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, Dorthe Carlsen, Rune Hansen, Alexander Christian von Oettingen, Ove Jakob Outzen, Lars Breinholt Søndergaard og Keld Thorgård. Læs abstract m.m. her eller fremsøg artiklen (Albrechtsen, T., Carlsen, D.; Hansen, R.; Oettingen, A.; Outzen, O.; Søndergaard, L. & Thorgaard, K., 2017) i Unge Pædagoger, nr. 2.


Universitetsskoler Beretning 2016-2017
Beretningen er den første samlede beskrivelse af universitetsskoler i Syddanmark og i UC SYD. I beretningen beskrives baggrunden for - og etablering af universitetsskoler samt spændende beretninger om forsknings- uddannelses - og udviklingsaktiviteter m.fl. i projektets første to år.
Læs hele Beretningen (PDF) her.