Publikationer

Her finder du udgivelser om universitetsskolerne i Danmark og om selve projektet.

Beretning (PDF)
Dette er den første samlede beskrivelse af og beretning om universitetsskoler, som de gøres i Syddanmark. Læs om baggrund, etablering og den bedrevne forskning i projektets første to år.


Universitetsskolen – en vej til almen dannelse på læreruddannelsen(dr. pæd. Alexander von Oettingen – talepapir)

Universitetsskoler som et initiativ til fastholdelse af talentfulde lærerstuderende
(Albrechtsen, T., Carlsen, D.; Hansen, R.; Oettingen, A.; Outzen, O.; Søndergaard, L. & Thorgaard, K., 2017) i Unge Pædagoger, nr. 2.

Mødet mellem tekst og matematik i grænselandet, Matematik, nr. 1, 2018
Theisgaard, T. & Hansen, R. (2018).
Artiklen præsenterer, hvordan en fagdidaktisk problemstilling på Lyreskovskolen er blevet undersøgt gennem et rollebevidst undersøgelsesfællesskab. Undersøgelsesfeltet er de tekstsproglige udfordringer, som kan spænde ben for elevers arbejde med matematikholdige tekster. Projektet er foregået i forbindelse med opstarten af universitetsskoler, og artiklen beskriver, hvordan der er arbejdet med fokus på teksten i de problemregningsopgaver, der indgår i folkeskolens afgangsprøve i matematik.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close