I juni 2018 godkendte byrådet Aabenraa kommunes IT og digitaliseringsstrategi IT og digitalisering i Folkeskolen. IT og digitaliseringsstrategien har en central rolle i arbejdet med Universitetsskolen Aabenraa, hvor der bl.a. fokuseres på at fremme elevernes læring, trivsel og dannelse gennem teknologi og digitale muligheder.
Du kan læse hele digitaliseringsstrategien via Aabenraa kommunes hjemmeside.