I Tidsskriftet Learning Tech er der netop udgivet en artikel om elevopgaver og elevprodukter i matematik. Artiklen tager sit afsæt i et fagdidaktisk forskningsprojekt i Universitetsskolen baseret på et kvantitativt studie af tre skolers opgavedidaktiske praksisser i matematikundervisningen. I projektet er elevopgaver og elevprodukter fra ca. 120 elever fra 1. – 9.klassetrin blevet analyseret og undersøgelsen peger på, at der er en vis diskrepans i FP9-prøvens modalitet og det eleverne i undersøgelsen oplever i den daglige undervisning i matematik.

For at læse hele artiklen, se mere her.

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: