Kategori: Uncategorized

Jennifers bacheloropgave er indstillet til årets bacheloropgave

Jennifers bacheloropgave er indstillet til årets bacheloropgave

“Oplevelseskompetence og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk perspektiv – et bud på en postkritisk litteraturpædagogik” er titlen på Universitetsskolestuderende Jennifer Webers bacheloropgave. Opgaven er udviklet inden for Universitetsskolen på Vonsild Skole. Jennifer har været optaget af at understøtte elevernes læseoplevelser og fortolkningskompetence i litteraturundervisningen ved brug af æstetiske læreprocesser, som Jennifer har udviklet.

Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere

Forskning i samarbejde med lærere, studerende og læreruddannere

Tirsdag den 16/3-21 forsvarer Claus Auning, UC SYD, sin ph.d. afhandling “Model-based inquiry in school science and mathematics: What knowledge and skills are required for teachers?” Afhandlingen handler om modellering i undersøgende naturfagsundervisning. Claus har samarbejdet tæt med lærere, elever og studerende på Universitetsskolerne om afprøvninger og forsøg.   Alle er velkomne til at lytte med:  […]

Teori i idrætsundervisningen

I Universitetsskolen er artiklen ‘Teori i idrætsundervisningen – integreret eller adskilt fra bevægelsen’ netop blevet udgivet i tidsskriftet MOVE. Artiklen bygger på forløbelige resultater af samarbejder mellem lærere fra Universitetsskolerne Vonsild og Lyreskov, lærerstuderende, læreruddannere og forskere på UC SYD og omhandler en undersøgelse af hvordan teori og fagsprog kan integreres i den praktiske idrætsundervisning. […]

Det lange seje træk

I Universitetsskolen Aabenraa er UC SYD og Aabenraa kommune i gang med at udvikle dannende, undersøgende og eksperimenterende undervisning. Universitetsskolen Aabenraa støttes af A.P. Møller Fonden med 9,4 millioner kroner over en projektperiode på 4 år fra 2020-2024. Der er altså tale om ‘Det lange seje træk’ for skoleudviklingsarbejdet i Universitetsskolen Aabenraa.Udviklingsarbejdet af undervisningen er […]

Webinar Universitetsskolen

Tirsdag 17. november 2020 afviklede Center for grundskoleforskning – CfG og UC SYD webinar om Universitetsskolen. På webinaret præsenterede Alexander von Oettingen, prorektor og Dorthe Carlsen, projektleder grundelementerne i Universitetsskolen og måden hvorpå, Universitetsskolen binder forskning, skoleudvikling og læreruddannelse sammen i vekselvirkning mellem empiri, teori og praksis. Du kan se powerpoint og høre webinaret her.

Forskning i Universitetsskolen

Tirsdag 3.november 2020 blev der afholdt møde i arbejdsgruppen forskning i Universitetsskolen på Årøsund Badehotel. Formålet med mødet var at drøfte igangværende og fremtidige forskningsaktiviteter i Universitetsskolen. På mødet førte Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg arbejdsgruppen igennem aktionsforskningsaktiviteten Fremtidsværksted, som resulterede i spændende ideer til det fremtidige arbejde med at bedrive forskning i Universitetsskolen. På mødet […]

Universitetsskole BA blandt de ti bedste lærer-bachelorprojekter i 2020

‘Klasserumssamtaler i litteraturundervisningen’ er blandt de 10 bedste lærer-bachelorprojekter ved lærerprofession.dks årlige pris-uddeling. Forfatterne bag bachelorprojektet er to lærerstuderende fra læreruddannelsen i Haderslev, UC SYD Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jaqueline Pedersen. Bachelorprojektet tager afsæt i litteraturundervisningen i danskfaget og problematiserer hvordan analysemodeller og arbejdsspørgsmål kan indvirke på elevernes involvering og engagement i læseoplevelsen. Mathilde […]

Elevopgaver og elevprodukter i matematik

I Tidsskriftet Learning Tech er der netop udgivet en artikel om elevopgaver og elevprodukter i matematik. Artiklen tager sit afsæt i et fagdidaktisk forskningsprojekt i Universitetsskolen baseret på et kvantitativt studie af tre skolers opgavedidaktiske praksisser i matematikundervisningen. I projektet er elevopgaver og elevprodukter fra ca. 120 elever fra 1. – 9.klassetrin blevet analyseret og […]

Webdok om mundtlighed i danskfaget

I Universitetsskolen har der siden 2017 været fokus på at udvikle mundtlighedsdidaktikken både i læreruddannelsen og i skolen. Der er tale om udvikling af den fagdidaktiske forståelse af og undervisningen i mundtlighed i danskfaget. Resultaterne har ført til at National Videncenter for Læsning har oprettet en webdok ‘Meget mere mundtlighed’. Webdokken indeholder film og inspirationsmateriale […]