A. P. Møller Fonden donerer 9,4 millioner til folkeskolen i Aabenraa Kommune

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal giver 9,4 millioner til Aabenraa Kommunes initiativ ”Universitetsskolen – Dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv”. Initiativet understøtter kommunens ønsker om at give børnene en mere dannende, undersøgende og eksperimenterende tilgang til deres undervisning og fremtid. Det er især kommunens digitaliseringsstrategi ”IT og digitalisering i folkeskolen”, der vil blive omdrejningspunktet for at skabe en innovativ undervisning. Sammen med UC SYDs læreruddannelse og forskningsafdeling vil kommunen give både lærere, vejledere og skoleledere et kompetenceløft og sikre, at læreruddannelsen kommer endnu tættere på skolens virkelighed.

Ambitionen med initiativet er at styrke elevernes udbytte af undervisningen, så de bliver rustet til fremtiden med både åbenhed og kritisk sans. Foto: Aabenraa Kommune

– Jeg er meget stolt over, at A.P. Møller Fonden støtter initiativet. Målet er at fremme en undersøgende og eksperimenterende undervisning, som udvikler og styrker skolernes dannende undervisning. Det skal fremme elevernes faglige udvikling og trivsel. Det skal gøre dem mere kritiske, analytiske, innovative og kreative. Det skal gøre dem klar til at kunne begå sig i en moderne verden.

Sådan lyder fra det fra formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen, efter at A.P. Møller Fonden i november har bevilget 9,4 millioner kroner til initiativet ”Universitetsskolen – Dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv”.

Aabenraa Kommunes ambition med initiativet er at styrke elevernes udbytte af undervisningen, så de bliver rustet til fremtiden med både åbenhed og kritisk sans. For det samfund, som kommende generationer skal leve og deltage i, vil på centrale områder være anderledes end det samfund, vi kender. Det vil være præget af digitalisering og globalisering og evner til at løse komplekse opgaver.

For at indsatsen skal lykkes, kræver det, at lærere, vejledere og skoleledere sikres en kompetenceudvikling, der netop kan fremme en undersøgende og eksperimenterende undervisning, som er væsentlig i elevernes dannelses- og læringsprocesser. Denne tilgang til fag og undervisning gælder også uddannelsen af nye lærere, som efter endt uddannelse skal undervise i folkeskolen. Derfor er UC SYD medansøger på projektet. Det ser UC SYDs prorektor, Alexander von Oettingen, frem til:

– Vi er utroligt glade for donationen fra A.P. Møller Fonden. Nu kan vi sammen med Aabenraa Kommune fortsætte det vigtige samarbejde, hvor alle kommunens skoler og læreruddannelsen kan få glæde af Universitetsskolen. Universitetsskolen er helt unik, fordi den på nye måder styrker elevernes dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv, lyder det fra prorektoren, der fortsætter:

– Digitalisering ses ikke som noget selvstændigt, men som noget, der integreres i fagene for på den måde at skabe eksperimenterende dannelsesprocesser for eleverne. Universitetsskolen indgår i et internationalt samarbejde med blandt andre Norge og Tyskland, hvor man gennem flere år har udviklet ideen om University Schools. Også internationalt har man gode erfaringer med at sammentænke undervisning, læreruddannelsen, forskning og skoleudvikling.

Udviklingsarbejdet gennemføres fra januar 2020 til juni 2024 og foregår inden for rammerne af Universitetsskolen, som Aabenraa Kommune har været med til at opbygge siden 2016, og som bygger på et tæt samarbejde med forskere, læreruddannede og lærerstuderende.

Mere information

Prorektor ved UC SYD, Alexander von Oettingen, 72 66 52 09,  avoe@ucsyd.dk

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: