Klokken er 8. 15 og mødelokalet på Lyreskov Skolen summer. De lærerstuderende, der skal holde oplæg har for længst indfundet sig og gjort deres PP’er klar til fremvisning. Jon, skoleleder på skolen ønsker hver enkelt godmorgen og velkommen til skolen, mens et par af skolens lærere sørger for, at det veldækkede morgenbord hele tiden er fyldt op.

Efterhånden dukker de øvrige deltagere op, der er forskere fra UC SYD, der er læreruddannere fra UC SYDs læreruddannelse og der er lærere fra skolen, der har været de lærerstuderendes sparringspartnere i den undervisning og de undersøgelser, der er foregået i klasserne. Og dermed er de fire aktører, hvis samarbejde udgør selve idéen med universitetsskolen, lærerstuderende, forskere, læreruddannere og folkeskolelærere samlet, og de første studerende kan gå i gang.Klokken er 8. 15 og mødelokalet på Lyreskov Skolen summer.

De lærerstuderende, der skal holde oplæg har for længst indfundet sig og gjort deres PP’er klar til fremvisning. Jon, skoleleder på skolen ønsker hver enkelt godmorgen og velkommen til skolen, mens et par af skolens lærere sørger for, at det veldækkede morgenbord hele tiden er fyldt op. Efterhånden dukker de øvrige deltagere op, der er forskere fra UC SYD, der er læreruddannere fra UC SYDs læreruddannelse og der er lærere fra skolen, der har været de lærerstuderendes sparringspartnere i den undervisning og de undersøgelser, der er foregået i klasserne. Og dermed er de fire aktører, hvis samarbejde udgør selve idéen med Universitetsskolen, lærerstuderende, forskere, læreruddannere og folkeskolelærere samlet, og de første studerende kan gå i gang.

Efter at de lærerstuderende enkeltvis eller i grupper har fremlagt deres undersøgelser af den fagdidaktiske problemstilling, som de har arbejdet med, begynder en dialog med læreruddannere, forskere og lærere fra skolen. Der bliver spurgt ind til tema, metode og konklusion, der bliver foreslået ændringer og alternative metoder, når den eller de studerende arbejder videre med deres projekt, der bliver foreslået opstramninger, der er tale om drøftelser mellem de fire aktører i Universitetsskolen, som ikke finder sted i andre fora i de lærerstuderendes studieforløb. Det er givende for alle fire aktører.

Der er arbejdet med temaer som:

  • Tværfaglighed i naturfagene
  • Kompetencer i naturfag
  • Den teoretiske dimension i idrætsfaget
  • Flersprogede og mundtlighed
  • Hvordan kan jeg undersøge, hvilke opgavetyper der anvendes i matematik på Lyreskovskolen?
  • Den filosofiske samtale

 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: