Kickoff: Nyt projekt skal sikre sammenhæng mellem forskning og skolers behov

EU har givet en millionbevilling til et internationalt forskningsprojekt, der skal skabe bedre sammenhæng mellem forskning, læreruddannelse og folkeskolen. Det vil føre til nye forskningsstrategier og i sidste ende skabe bedre undervisning for folkeskoleeleverne. Projektet bygger oven på projektet Universitetsskolen.

Ambitionerne er høje hos deltagerne i det nye forskningsprojekt, RECITE, som EU støtter med 2,2 millioner kroner. Bedre skoleforskning som følge af et større kendskab til behovene i folkeskolen. En bedre læreruddannelse, som er baseret på den vigtigste og mest relevante viden. Og i sidste ende bedre undervisning i folkeskolen. Det skal forskningsprojektet generere.

Teamet-bag-forskningsprojektet-Recite
UC SYD er initiativtager til forskningsprojektet RECITE. Mette Ernlund, som er leder af Internationalt sekretariat på UC SYD, og Rober Jepsen fra læreruddannelsen, har stået for at skrive projektbeskrivelsen. De er flankeret af institutchef for læreruddannelsen Lars Breinholt, til venstre, og professor Per Johan Ramberg fra det norske universitet NTNU. 

Forskningsprojektet bygger naturligt ovenpå UC SYD’s arbejde med Universitetsskolen, der ligeledes er et EU-støttet forsknings- og udviklingsprojekt, som bringer folkeskolen, læreruddannelsen og skoleforskningen sammen.

Samfundsrelevant forskning

Det er relevant for hele samfundet, understreger professor Per Johan Ramberg, som deltager i projektet fra Norges største universitet NTNU, med brug af begrebet responsible research.

– Det handler om, at vi skal skabe forskning, som gør, at vi kan give noget tilbage til samfundet. Og hvordan kan læreruddannelsen give noget tilbage til samfundet? spørger han retorisk og svarer:

– Det er skoleeleverne, som skal få noget ud af det her. Vi får en bedre skole. Det er responsible research, siger han.

Nye forskningsstrategier

I alt deltager uddannelsesinstitutioner fra seks lande samt folkeskoler og kommuner. De skal indsamle viden om eksisterende skoleforskning. På det grundlag skal de udvikle nye forskningsstrategier, der i højere grad bygger på folkeskolens reelle behov, oplyser Lars Breinholt, institutchef for læreruddannelsen og CFU ved UC SYD, som er initiativtager til projektet.

– Vi skal finde ud af, hvordan vi får relevant forskningsviden i rotation mellem forskning, grunduddannelse og folkeskolen, siger han.

Tættere på Vonsild Skole

Vonsild Skole ved Kolding deltager som den danske skole i projektet. Skoleleder Peter Nordby vil gerne have forskning tættere på undervisningen i folkeskolen.

– Der ligger meget viden, som ikke bliver udbredt. Og der ligger måske også meget unødig forskning. Vi tror og håber på, at vi kan bidrage ind i forskningsverdenen – især når det handler om relevans, siger Peter Nordby.

Vonsild Skole deltager i forvejen i Universitetsskolen.

– Det profiterer alle af. Vi får viden om nogle problematikker, vores lærere bliver dygtigere, og de lærerstuderende bliver også dygtigere, fortæller han.

Innoverende inspiration

Når seks lande med forskellige forsknings-, uddannelses- og skoletraditioner deltager, giver det mulighed for at lære af hinanden og dermed nytænke forskningsstrategier. Nogle af partnerne i projektet har i modsætning til Danmark store forskningsafdelinger, som arbejder med skoleforskning. Blandt andet NTNU i Norge, hvor professor Per Johan Ramberg arbejder.

– Det, som er interessant, er, at der er forskellige kontekster. Dermed bliver det forskellige modeller, som prøves af. Man prøver af, mødes og diskuterer, så kan man få ideer til at forbedre forskningsstrategien, siger professoren, som på universitetet har 450 kolleger, der forsker i skoleverdenen og underviser på deres læreruddannelse.

Også Finland, som ofte drages frem som det gode eksempel på folkeskole og læreruddannelse deltager i projektet.

– Det er innoverende, at vi møder helt andre tilgange og modeller. Det er en appelsin i turbanen for projektet at have en finsk partner med og derigennem blive direkte involveret i den finske læreruddannelse. Det er spændende at arbejde med lande der er højt estimerede på uddannelsesområdet, men der er ingen lande, som ikke kan udvikle en endnu bedre læreruddannelse, siger Lars Breinholt.

Bedre læreruddannelse

Som institutchef for læreruddannelsen ved UC SYD lægger Lars Breinholt vægt på, at der som følge af projektet vil blive uddannet dygtigere skolelærere.

– Vi undersøger, hvordan vi sikrer, at læreruddannelsen er baseret på den vigtigste og mest relevante forskning, understreger han.

FAKTA

Forskningsprojektet varer indtil 2021.

EU støtter projektet med 2,2 millioner kroner.

Følgende deltager:

  • UC SYD, Danmark (initiativtager)
  • Trondheim, Norge
  • Hochschule Weingarten, Tyskland
  • Milano, Italien
  • University, Sverige
  • Kommune, Sverige
  • Yliopisto, universitet, Finland
  • Skole, Kolding, Danmark (Universitetsskole)

Hør professor Per Johan Ramberg fra det norske universitet NTNU fortælle, hvordan forskningsprojektet RECITE bidrager til at udvikle Universitetsskole-samarbejdet i videoen her:

 

Hør Robert Jepsen fra læreruddannelsen på UC SYD sætte ord på, hvordan forskningsprojektet RECITE understøtter arbejdet med Universitetsskoler:

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: