universitetsskolen@ucsyd.dk

Webinar Universitetsskolen

Tirsdag 17. november 2020 afviklede Center for grundskoleforskning – CfG og UC SYD webinar om Universitetsskolen. På webinaret præsenterede Alexander von Oettingen, prorektor og Dorthe Carlsen, projektleder grundelementerne i Universitetsskolen og måden hvorpå, Universitetsskolen binder forskning, skoleudvikling og læreruddannelse sammen i vekselvirkning mellem empiri, teori og praksis. Du kan se powerpoint og høre webinaret her.

Forskning i Universitetsskolen

Tirsdag 3.november 2020 blev der afholdt møde i arbejdsgruppen forskning i Universitetsskolen på Årøsund Badehotel. Formålet med mødet var at drøfte igangværende og fremtidige forskningsaktiviteter i Universitetsskolen. På mødet førte Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg arbejdsgruppen igennem aktionsforskningsaktiviteten Fremtidsværksted, som resulterede i spændende ideer til det fremtidige arbejde med at bedrive forskning i Universitetsskolen. På mødet […]

Universitetsskole BA blandt de ti bedste lærer-bachelorprojekter i 2020

‘Klasserumssamtaler i litteraturundervisningen’ er blandt de 10 bedste lærer-bachelorprojekter ved lærerprofession.dks årlige pris-uddeling. Forfatterne bag bachelorprojektet er to lærerstuderende fra læreruddannelsen i Haderslev, UC SYD Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jaqueline Pedersen. Bachelorprojektet tager afsæt i litteraturundervisningen i danskfaget og problematiserer hvordan analysemodeller og arbejdsspørgsmål kan indvirke på elevernes involvering og engagement i læseoplevelsen. Mathilde […]

Elevopgaver og elevprodukter i matematik

I Tidsskriftet Learning Tech er der netop udgivet en artikel om elevopgaver og elevprodukter i matematik. Artiklen tager sit afsæt i et fagdidaktisk forskningsprojekt i Universitetsskolen baseret på et kvantitativt studie af tre skolers opgavedidaktiske praksisser i matematikundervisningen. I projektet er elevopgaver og elevprodukter fra ca. 120 elever fra 1. – 9.klassetrin blevet analyseret og […]

Webdok om mundtlighed i danskfaget

I Universitetsskolen har der siden 2017 været fokus på at udvikle mundtlighedsdidaktikken både i læreruddannelsen og i skolen. Der er tale om udvikling af den fagdidaktiske forståelse af og undervisningen i mundtlighed i danskfaget. Resultaterne har ført til at National Videncenter for Læsning har oprettet en webdok ‘Meget mere mundtlighed’. Webdokken indeholder film og inspirationsmateriale […]

Universitetsskolen tager fat på et nyt skoleår

Universitetsskolen har indledt sit fjerde skoleår med et kickoff på UC SYD i Kolding. Der var forskere fra UC SYD, læreruddannere fra UC SYDs læreruddannelse og der var lærere fra skolerne, der er de lærerstuderendes sparringspartnere i de undersøgelser, der er foregået i klasserne. Og dermed var de aktører, hvis samarbejde udgør grundideen med universitetsskolen, […]

Konference: Empirisk dannelsesforskning 2019

Hvilken forskning har læreruddannelsen og folkeskolen brug for? Se fem af konferencens foredragsholdere komme med deres bud. Den 21.-22. marts satte den tredje konference om empirisk dannelsesforskning – som de to foregående – fokus på den teoretisk og empirisk orienterede dannelsesforskning for at se på dens muligheder og perspektiver. På hvilken måde kan almenpædagogikken bidrage […]

Kickoff: Nyt projekt skal sikre sammenhæng mellem forskning og skolers behov

EU har givet en millionbevilling til et internationalt forskningsprojekt, der skal skabe bedre sammenhæng mellem forskning, læreruddannelse og folkeskolen. Det vil føre til nye forskningsstrategier og i sidste ende skabe bedre undervisning for folkeskoleeleverne. Projektet bygger oven på projektet Universitetsskolen. Ambitionerne er høje hos deltagerne i det nye forskningsprojekt, RECITE, som EU støtter med 2,2 […]

Stine fik sit drømmejob i Vonsild

Stine fik sit drømmejob i Vonsild

Stine Grønbæk er med i Universitetsskolen, og det har givet pote. Vonsild Skole har netop valgt at ansætte hende, selv om hun stadig mangler sin bacheloropgave. -Jeg har altid godt kunnet lide Vonsild Skole, for det er med på, hvad der rører sig, siger Stine Grønbæk. Og skoleleder Peter Nordby vedgår gerne, at Universitetsskoleprojektet også […]